• hamedfarahani1986@gmail.com

  • شماره تماس :09125599450

  • ساعت کاری :۸صبح تا ۵.۳۰ بعدظهر

تبلیغ برتر

گروه طراحی تبلیغ برتر

ارائه دهندۀ انواع خدمات تبلیغاتی

طراحی و بهینه سازی سایت

طراحی و بهینه سازی سایت متناسب با حرفۀ کاری شما

بیشتر...

تبلیغات چاپ و بسته بندی

تبلیغات محصولات شما

بیشتر...

طراحی ست اداری

طراحی انواع سربرگ، کارت ویزیت، لوگو و .....

بیشتر...

ساخت تیزرهای تبلیغاتی

ساخت انواع تیزر تبلیغاتی برای مشاغل شما

بیشتر...

ارائۀ کلیۀ خدمات تبلیغاتی

به سایت تبلیغاتی تبلیغ برتر خوش آمدید

تبلیغات در تبلیغ برتر در صورتی که به صورت مکرر و هدفمند باشد باعث ایجاد میل به خرید یا استفاده از خدمات قابل ارائه می شود. حتی گاهی افراد آنقدر در معرض تبلیغات خاصی قرار می گیرند که تلاش میکنند سطح زندگی و درآمدی خود را بالا ببرند.

نتیجه مسلم تبلیغات موثر در تبلیغ برتر ، ازدیاد فروش و ارائه خدمات بیشتر به مخاطبین می باشد.

تبلیغات موثر در تبلیغ برتر باعث ایجاد رغبت به داشتن اشیا یا خدمات می گردد، و این امر در بالا بردن سطح زندگی تأثیر بسزایی دارد.

به طور کلی تبلیغات در تبلیغ برتر دارای سه اثر متفاوت هستند:

نیازمندی یا احتیاج
بالا بردن میزان فروش به کمک تبلیغ برتر
کمک به بزرگتر شدن واحدهای تولیدی و خدماتی

تبلیغات در تبلیغ برتر بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:

تبلیغات اطلاعی
تبلیغات ترغیب کننده
تبلیغات یادآوری
تبلیغ برتر
از دیدگاه تبلیغ برتر امروزه تبلیغات یکی از پرقدرت ترین ابزارهای مدیریتی در بازاریابی است و هنوز هم هستند شرکتهایی که سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمینه انجام میدهند. در واقع تبلیغات وسیله ایست جهت تسریع در حرکت کالا از نقطه تولید به مصرف. در این موضوع تبلیغ برتر سعی کرده کوتاه به انواع تبلیغات، هدف تبلیغات و روشهای موثر در تبلیغات بپردازد..

“ تبلیغات یکی از عناصر مهم و کلیدی در بازاریابی است.

جزئیات بیشتر

ارائه بهترین پروژه ها

موفقیت های تیم تبلیغ برتر

0
پروژه های بین المللی
0
کار گروهی
0
رضایت مشتریان
به یاد داشته باشید
تبلیغات و اطلاع رسانی به کمک تبیلغ برتر وسیله سریع حرکت کالا و خدمات از نقطه تولید به نقطه مصرف بوده که در معرفی کالا و خدمات و نیز بالا بردن سطح فروش نقش مهمی را ایفا می کند، که البته سازمانها بر اساس نوع دیدگاه به ترویج تبلیغات، سرسام آور بودن هزینه اطلاع رسانی و سایر عوامل درون سازمانی، نسبت به این امر تصمیم سازی می کنند.
جایگاه تبلیغات در تبلیغ برتر
هر سازمان برای جهت دهی افکار عمومی، در جهت ایجاد نگرشهای مثبت با بهرهگیری از ابزارتبلیغات، به خصوص به کمک تبلیغ برتر، قادر است سه قالب رفتاری را اعمال کند.ایجاد انگیزههای لازم به منظور حفظ و نگهداری نگرشهای مثبت در گروههای اجتماعی داراینگرش مطلوب نسبت به عملکرد سازمان. - ایجاد تغییرات نگرشی در گروههای دارای نگرشهای بی تفاوت و ایجاد انگیزه در جهت تغییرات مثبت. - برنامه ریزی در جهت شناسایی گروههای دارای نگرشهای منفی و مخالف و ایجاد تغییرات لازم در نگرشاین افراد در جهت مثبت .البته این نکته را نمیتوان نادیده گرفت که گروههای دارای نگرشهای منفی از نظر روانی،گرایشهای لازم برای پذیرش تغییر را دارا هستند. چرا که نگرشهای منفی این گروهها حاصل نیازهایسرکوب شده و توقعهای بی پاسخ این افراد از سازمان است. به عبارت دیگر با یک برنامه ریزی دقیقبرای این گروهها، شناسایی نیازها و خواستههای آنان و تلاش در جهت تأمین نیازهای معقول گروههایمخاطب دارای نگرش منفی، خواه ناخواه انگیزههای لازم برای تبدیل و تغییر ایجاد میشود.آنچه در این زمینه حایز اهمیت است، آن که مسئولیت حفظ و نگهداری و یا ایجاد تغییر درنگرشهای گروههای مخاطب هر سازمان، برعهده روابط عمومی سازمان است و از جمله ابزاری که دراین زمینه مورد بهره برداری قرار میگیرد تبلیغات است که شیوه های اجرایی آن باتوجه به نتایج حاصل از بررسی ها و پژوهش های لازم در این زمینه تعیین می شود.
ضرورت تبلیغات در جامعه امروز
دهه های اخیر بستر تحولات عمیقی در اقتصاد جهانی بوده است و تحولاتی که نمود آن دراقتصادهای ملی و منطق های بیش از پیش به چشم می خودر. امروز در دورانی به سر میبریم که در آن اقتصاد ملی و منطق های نیز معنایی نمی یابد. حلقه رقابت در عرصه تجارت هر روز تنگ تر و پیچیده ترمی شود و خلق مزیت ها و تولید و فروش کالا محور فعالیت های اقتصادی قرار میگیرد. بدون تردید آینده از آن کسانی خواهد بود که با درایت و تدبیر و به کارگیری مناسب ترین روش ها و ابزار، گوی سبقت را ازرقیبان بی شمار و قدرتمند بربایند. ما نیز اگر بخواهیم بمانیم راهی جز تجهیز و تربیت همه عوامل مؤثردر عرصه های تولید و فروش نداریم. راهی بی بازگشت را پیش رو داریم. راهی که شاید با تبیین محورهای اصلی بتوانیم شناخت کامل از آن داشته باشیم. این محورها از نگاه تبلیغ برتر عبارتند از: محور اول: ایجاد بینش (attitude) و درک صحیح از مفهوم تبلیغات (advertising) و قایلشــدن تفـاوتهای اسـاسی بیـن ایـن اصطلاح بـا بــاور ســـــازی (propagand) و روابط عمــــومـــی(Public relations) و نهادینه کردن فرهنگ تبلیغات به عنوان صنعتی که باور تولید میکند. محور دوم: افزایش سطح دانش عمومی (knowledge) در زمینه تبلیغات با بهرهگیری ازسیستمهای آموزشی مدرن و به روز از یک سو و تعریف ساختار یک نظام آموزشی برای تربیت نیروهایمتخصص، مجهز به دانش روز ساماندهی افکار عمومی. محور سوم: تعریف یک نظام اجرایی برای شفاف سازی شیوه های اجرایی و شناسایی گروه های حرفه ای و تعیین پارامترهای مشخص برای تمایز آنان با گروههای غیر حرفه ای فعال در عرصه های تبلیغاتی
نهادینه کردن فرهنگ تبلیغات
هر سازمانی که در متن جامعه ای پدید می آید، بر اساس یک نیاز اجتماعی دارای کارکردهایی درخدمت جمع و جامعه است، تا بتواند به صورتی هماهنگ، خدمات خود را به جامعه که منشا آن است،عرضه کند. از نظر تبلیغ برتر، انتخاب شیوه های معرفی در سرح افکار عمومی بر عهده روابط عمومی یک سازمان است که برای انجام این مهم نیز وظایفی بر عهده دارد. - حراست از محیط سازمان - انتقال میراث فرهنگ خود از نسلی به نسل دیگر - ایجاد همبستگی بین اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی - اشاعه فرهنگ خاص سازمان در سطح جامعه در این راستا نقش هایی را نیز بر عهده دارد.
اهمیت پژوهش در تبلیغات
از سوی دیگر درک نیازهای جامعه برای ارایه آموزش های لازم و تربیت نیروهای متخصص نیاز به پژوهش هایی بنیادین دارد. آنچه امروز در جامعه ما کمتر بدان پرداخته می شود، پرداختن به مقوله پژوهش در عرصه تبلیغات است. زیستن در عصر ارتباطات، گسترش دامنه نیازهای اجتماعی و تخصصیشدن فعالیتهای خاص را میطلبد. در این راستا نیاز به پژوهش برای تبادل اطلاعات، دست یابی به شیوه های نوین و گام برداشتن هم پای سایر کشورها، به عقیدۀ تبلیغ برتر حقیقتی انکارناپذیر است. تبلیغات نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنچه در این زمینه حایز اهمیت است آن که تبلیغات باید براساس تحقیق و پژوهش در زمینه انتخاب سرفصل های مناسب آموزشی، شیوههای مناسب معرفی کالاها و خدمات و نیازهای مخاطبانصورت گیرد تا بازدهی طولانی مدت داشته باشد و این نیاز به علومی چون جامعه شناسی و روانشناسی دارد که هر روابط عمومی باید از مشاوره متخصصان این رشته ها برخوردار باشد.

طراحی های خاص گروه تبلیغ برتر

تبلیغ برتر ارائه کننده بهترین خدمات

گروه تبلیغاتی تبلیغ برتر با به کارگیری از نیروهای جوان و ایده های نو، در زمینۀ تبلیغات همراه شماست
  • پزشکی
  • خدماتی
  • املاک
  • خودرو
  • رستوران
  • مراکز تفریحی
  • تورهای مسافرتی
  • فروشگاه ها
جزئیات بیشتر

ایده های کسب و کار

بهترین قالب را انتخاب نمایید

سایت فروشگاهی تبلیغ برتر

مناسب برای فروشگاه های مختلف از جمله پوشاک

جزئیات بیشتر...

سایت خدماتی تبلیغ برتر

مناسب با خدمات شما

جزئیات بیشتر...

سایت پزشکی تبلیغ برتر

طراحی بر اساس خدمات پزشکی که شما ارئه می دهید

جزئیات بیشتر...

سایت دندان پزشکی تبلیغ برتر

طراحی مناسب با خدمات دندان پزشکی و ایجاد گالری نمونه کار

جزئیات بیشتر...

سایت خدمات اتومبیل تبلیغ برتر

مناسب برای فروشگاه های اتومبیل و تعمیرگاه ها و خدمات تزیینی

جزئیات بیشتر...

سایت مسکن تبلیغ برتر

طراحی سایت بانک اطلاعات مسکن و معرفی آژانس های املاک

جزئیات بیشتر...

سایت موسیقی تبلیغ برتر

طراحی مناسب با فعلیت های شما در زمینۀ موسیقی .

سایت مراکز زیبایی تبلیغ برتر

طراحی بر اساس نیاز شما در زمینۀ آرایشگری و خدمات زیبایی .

سایت عکاسی و آتلیه ای تبلیغ برتر

طراحی سایت بر مبنای فعالیت شما در زمینۀ عکاسی هنری و یا آتلیه ای .

سایت موسیقی تبلیغ برتر

تبلیغات استودیو ها و مراکز آموزشی

جزئیات بیشتر...

سایت خدمات زیبایی تبلیغ برتر

تبلیغ خدمات زیبایی شما

جزئیات بیشتر...

سایت عکاسی تبلیغ برتر

تبلیغ هنر شما و آموزش عکاسی

جزئیات بیشتر...

سایت های رستورانی و کافی شاپی تبلیغ برتر

متناسب با شغل و حرفۀ شما سایت های معرفی یا تبلیغ رستوران و کافی شاپ طراحی می شود

سایت رستورانی تبلیغ برتر

مناسب برای تبلیغات رستوران

جزئیات بیشتر...

سایت کافی شاپ تبلیغ برتر

مناسب برای تبلیغات کافی شاپ

جزئیات بیشتر...

گروه تبلیغ برتر با حدود ۴ سال فعالیت رسمی در زمینه تبلیغات توانسته است با ارائه بی نقص ترین شیوه طراحی و تبلیغ ، در ایران پیشرو باشد. ارائه پشتیبانی فنی نامحدود و حرفه‌ای یکی از اولویت های اصلی گروه تبلیغ برتر بوده و تلاش کرده هیچکاه کیفیت کمیت محصولات نکند. تبلیغ با افتخار توانسته تعدا زیادی کاربر را در زمینه طراحی با خود همراه کند که این عزیزان باارزش ترین سرمایه‌های ما هستند که همیشه حامی و پشتوانه ما بوده‌اند.

طراحی

طراحی سایت و طراحی های تبلیغاتی

چاپ

طراحی های چاپ و بسته بندی

پشتیبانی

آمادۀ ارائۀ هرگونه مشاوره در امر تبلیغات
تبلیغ برتر

تیم کاری تبلیغ برتر

آشنایی با تیم تبلیغ برتر

عماد ساعیطراح سایت
طراح سایت
حامد فراهانیمدیر و موسس
مدیر گروه تبلیغ برتر

آخرین مطالب سایت

تبلیغات شما

09125599450

در زمینه تبلیغات با شما هستیم

آدرس

آدرس :

ایران ، استان تهران

شماره تماس :

09125599450

فکس:

09125599450

آدرس ایمیل:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تصویر

home grid stack04

12 مرداد 1399 / Super User
15 تیر 1398 / Super User

خبرنامه

برای اطلاع از آخرین خبرهای سایت لندر در خبرنامه سایت لندر عضو شوید .
ثبت